Det är bygdens föreningar och företag som är med och utvecklar vår bygd! Utan dem och byns engagemang, hade byn inte funnits

Vi gillar när det finns lokal service och möjligheter. Saker löses på ett mycket enklare sätt när man känner varandra och just det personliga engagemanget är typiskt och tjusningen med landsbygden. Oftast är det bara att ringa någon och man får direkt hjälp att hitta rätt resurser. Därför är det naturligt för alla att även nyttja lokala tjänster när det finns. Det är så vi håller vår bygd levande!

/Jan Malmgren

www.byutveckling.se

 

Alla våra företag och föreningar som är med och utvecklar bygden!