Byns hub för forskning för vad som är smart och hållbart

Testa dina idéer

Veberöd är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”

Här kan du testa och genomföra idéer på landsbygden som kan göra vår värld mer hållbar.

Kommunikation

Med utbyggd plattform är vi unika i att kunna kommunicera med byns invånare.

Grunden för lokal medborgardialog och närdemokrati.

 

Vad är smart och hållbart?

I samarbete med de främsta företag, kommuner, skolor, engagerade… testar och löser problem på landsbygd på ett nytt sätt.

Hållbar by - Hållbar värld

Som alla vet har vi ett jordklot och vi måste tänka om, för att det ska hålla. Smarta Byar är en forskarby för att tillsammans göra en hållbar by. För kan vi göra en hållbar by… då kan vi göra en hållbar värld!

Ungdomar, skolor, företag, kommuner… alla är välkomna i vårt projekt för en hållbar by.

 

IOT på landsbygden

IOT – Internet of Things. Helt enkelt hur teknik och sensorer kan kopplas ihop för att skapa mervärden. Ofta tänker man på städer… men varför inte tänka landsbygd?

På landsbygden finns kreativitet, lugn, natur… en värld som kan påverka teknikutveckling att tjäna oss människor istället för att skapa stress. En grön värld som kan göra teknik mer grön.

Digital tvilling

Vi har en 3D-modell av hela Veberöd. Här kan vi i samarbete med Sensative och deras dataplattform, lägga in live data direkt in i modellen. 

Studenter och forskare har fri tillgång att kunna lägga in egna sensorer i byn. Då kan de följa sina projekt virtuellt och samtidigt bidra med forskning till alla om vad som egentligen är smart och hållbart.

Tänk sedan att kunna lägga in ett AI och titta på samband som vi annars inte gör. Är man till exempel mer lycklig av att använda mycket vatten?

 

Fab City Veberöd

Barcelona, Shenzhen, Mexico City och så Veberöd…

Fab City Global Initiative är ett globalt projekt med syfte att utveckla lokal produktion och globalt uppkopplade självbärande lokalsamhällen. Kärnan i initiativet är ett nätverk av städer, regioner och länder som försöker hitta lokala tillvägagångssätt för att producera i stort sett allt som byn, staden och samhället konsumerar till 2054. Vid slutet av 2020 hade mer än 30 städer antagit utmaningen. Nu blir Veberöd i Lunds kommun ny medlem. Veberöd är både den minsta och den nordligaste medlemmen och samtidigt den första medlemmen i Skandinavien. 

Våra partners

Att utveckla landsbygden och se vad egentligen Smarta Byar är och kan vara, är inget man gör ensam. Det sker bara genom engagemang och rätt partners! Vi vill göra Veberöd till en by där den senaste tekniken kan nyttjas och där människan kommer främst. En by som redan har stort engagemang och som vi hoppas kan vara en by som kan vara en modell för landsbygdsutveckling i hela Sverige.

Rådet

Styrka skapas genom öppna samarbeten. I vårt råd finns människor som med expertis och kreativitet, hjälper

smarta byar att bli en forskarby för vad som är smart och hållbart.

 

Anders Ekholm

Anders Ekholm

Vice VD IFFS

Vice VD för Institutet för Framtidsstudier samt analytiker med expertis inom forskningsbaserad framtidsanalys, demografi, teknologi, digitalisering och hållbar utveckling
Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

AI-expert

Serieentreprenör inom AI och är idag rådgivare åt olika organisationer i Nordamerika och Europa. Jag är bosatt i USA men är ofta i Skandinavien då jag ofta har föreläsningar och utbildningar för företagsledningar, politiker, myndigheter, regioner och kommuner.
Jan Malmgren

Jan Malmgren

Byutveckling

Grundare till Smarta byar. Älskar när närdemokrati och samarbeten kan skapa hållbarhet i alla hänseenden.
Tim Malmgren

Tim Malmgren

Entreprenör

Som 11-åring grundare till vår plattform, Veberod.nu
Linn Malmgren

Linn Malmgren

Jurist

Brinner för ett rättvist och hållbart samhälle. Speciellt hur landsbygden kan bli mer hållbar och attraktiv för ungdomar.

Kontakta oss

Har du funderingar om vad smartabyar är eller vill ha hjälp, är ni alltid välkomna att kontakta oss.
Enelyckan 701 – 247 96 Veberöd
0708-446699

jan@veberod.nu

Smarta byar