Byns hub för forskning för vad som är smart och hållbart

Hubben - vår forskarplats

Testa dina idéer

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”

Här kan du testa och genomföra idéer på landsbygden som kan göra vår värld mer hållbar.

Kommunikation

Med utbyggd plattform är vi unika i att kunna kommunicera med byns invånare.

Grunden för lokal medborgardialog och närdemokrati.

 

Vad är smart och hållbart?

I samarbete med de främsta företag, kommuner, skolor, engagerade… testar och löser problem på landsbygd på ett nytt sätt.

Hållbar by - Hållbar värld

Som alla vet har vi ett jordklot och vi måste tänka om, för att det ska hålla. Smarta Byar är en forskarby för att tillsammans göra en hållbar by. För kan vi göra en hållbar by… då kan vi göra en hållbar värld!

Ungdomar, skolor, företag, kommuner… alla är välkomna i vårt projekt för en hållbar by.

 

IOT på landsbygden

IOT – Internet of Things. Helt enkelt hur teknik och sensorer kan kopplas ihop för att skapa mervärden. Ofta tänker man på städer… men varför inte tänka landsbygd?

På landsbygden finns kreativitet, lugn, natur… en värld som kan påverka teknikutveckling att tjäna oss människor istället för att skapa stress. En grön värld som kan göra teknik mer grön.

Landsbygdsutveckling

Över 90% av Sverige är landsbygd. Här finns otroliga resurser och kompetens som får hela Sverige att fungera. Teknik är spännande, men det handlar om människor i slutändan. Landsbygd fungerar helt enkelt lite annorlunda än städerna. Detta återspeglar sig i hur vi kommunicera, investerar, bygger mm.

Landsbygden har andra värden som lugn, kreativitet mm som bidrar till att hela samhället fungerar.

Ihop med partnerskap, teknik och en vilja att lyssna på människor lokalt, kan landsbygd få en renässans.

Våra partners

Att utveckla landsbygden och se vad egentligen Smarta Byar är och kan vara, är inget man gör ensam. Det sker bara genom engagemang och rätt partners! Vi vill göra Veberöd till en by där den senaste tekniken kan nyttjas och där människan kommer främst. En by som redan har stort engagemang och som vi hoppas kan vara en by som kan vara en modell för landsbygdsutveckling i hela Sverige.

Rådet

Styrka skapas genom öppna samarbeten. I vårt råd finns människor som med expertis och kreativitet, hjälper

smarta byar att bli en forskarby för vad som är smart och hållbart.

 

Anders Ekholm

Anders Ekholm

Vice VD IFFS

Vice VD för Institutet för Framtidsstudier samt analytiker med expertis inom forskningsbaserad framtidsanalys, demografi, teknologi, digitalisering och hållbar utveckling

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

AI-expert

Serieentreprenör inom AI och är idag rådgivare åt olika organisationer i Nordamerika och Europa. Jag är bosatt i USA men är ofta i Skandinavien då jag ofta har föreläsningar och utbildningar för företagsledningar, politiker, myndigheter, regioner och kommuner.

Jan Malmgren

Jan Malmgren

Byutveckling

Grundare till Smarta byar. Älskar när närdemokrati och samarbeten kan skapa hållbarhet i alla hänseenden.

Lars Mattiasson

Lars Mattiasson

Affärscoach

Affärs och investerings-coach med fokus på hållbart entreprenörskap, hela vägen från den lokala myllan till den globala scenen. Ser tvärsektoriell kunskapsöverföring som grunden för resilienta samhällen med människan i centrum. Sverige ansvarig för Creative Business Network med medlemmar i 80 länder.

Linn Malmgren

Linn Malmgren

Ordförande Unga Smarta Byar. Juriststuderande i Göteborg.

Brinner för ett rättvist och hållbart samhälle. Speciellt hur landsbygden kan bli mer hållbar och attraktiv för ungdomar.

Tim Malmgren

Tim Malmgren

Entreprenör och studerar produktdesign på Halmstad högskola.

Som 11-åring grundare till vår plattform, Veberod.nu

Kontakta oss

Har du funderingar om vad smartabyar är eller vill ha hjälp, är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Enelyckan 701 – 247 96 Veberöd

0708-446699

jan@veberod.nu

Smarta byar