Veberöd blir virtuellt

Veberöd blir virtuellt

Smarta byar® startar nu samarbete med Lund Tekniska Högskola och deras Designcentrum, Lunds kommuns Stadsbyggnadskontor, Future By Lund, Unga Smarta Byar och Region Skåne för att skapa en virtuell 3D-modell av Veberöd.

Syftet är att skapa en 3D-modell som ska kunna underlätta kommunikation, kunna visualisera framtida byggnader samt visualisera data.

Veberöd har redan varit med att koppla vattenhoar för kor, smarta träd, uppkopplade cyklar för att minska stölder, drönare som levererar medicin och mycket mer. Veberöd har blivit en forskarby som vill skapa en hållbar by med bykänsla ihop med alla i byn och kommun.

Vår egen första 3D-modell över centrala Veberöd skapades av drönare och avancerade program. Vi kunde sen gå in i en egen värld som ”jättar” och gå runt på dessa gator i byn. Jättehäftig känsla!!

Det går även att bygga virtuella rum där flera kan vara samtidigt och endast med enkla glasögon.

Det går agera i den virtuella världen… trycka på knappar, spela spel och mycket mer.

Tänk vad man skulle kunna göra i Veberöd!

Pling… din cykel stulen!

Pling… din cykel stulen!

Pling… din cykel är nu på skolgatan! I helgen när jag var på oktoberfest på Torna Hällestads Lanthandel med goda vänner, så vaknade min mobil till liv. Det var min cykel som någon fått för sig att ”låna”. Arg blir man så klart av att man inte kan få ha sin cykel ifred, men faktiskt också lite skadeglad. För vad personen som tog min cykel inte visste, var att min cykel är en av flera i byn som är uppkopplade till nytt stöldskyddssystem. Ett system som utvecklas av cykeltillverkaren DeGaVi i samarbete med Smarta Byar, Future By Lund ,vår utvecklare, Daniel Eftodi och polisen.

Skolgatan, Skolgången, Dörrödsvägen… löpande fick jag besked om var cykeln fanns. Jag passade så klart på lägga upp det på byns facebooksida så att byn kunde vara med och följa min cykel genom byn.

Vi var ändå snart på väg hem från Torna Hällestad med byns kära taxi och tänkte att vi kanske kunde köra i närheten av var vi senast fått position. Tom som körde taxin saktade ner när vi kom nära Maltgatan för att om möjligt, se om vi kunde hitta den. Och visst kunde vi det! Mitt på Maltgatan var cykeln slängd! Jag tog farväl av mina vänner i taxin och kunde helt enkelt cykla hemåt igen i natten. Faktiskt med ett stort leende att vårt system hade fungerat så bra och att jag direkt kunnat få tillbaka min cykel. Kanske ”cykellånarna” i Veberöd till och med fick sig en liten tankeställare 😉

/ Jan Malmgren


Vår programmerare och mekanikkonstruktör, Daniel Eftodi, skapar nu app och testar hårdvaran så att det blir bästa produkt när den lanseras.
Veberöd – en minusby?

Veberöd – en minusby?I somras startade Unga smarta byar sitt vattenprojekt – ett projekt som kort och gott gick ut på att 1) mäta vattenkvalitén i Veberödsbäcken och att 2) därigenom ta reda på om Veberöd är en plus- eller en minusby. För dig som har missat, kan du läsa mer om projektet på Veberod.nu HÄR.

Innan det stora avslöjandet av resultaten tänker jag dock ogenerat uppmuntra samtliga att faktiskt läsa våra tidiga reportage om projektet. Inte bara kommer det ge er en mycket bättre inblick om det jag kommer att skriva här, men också förhoppningsvis få er att inse att det inte behöver vara så svårt. Det behöver inte vara svårt att engagera sig. Likväl tror jag att ni som kanske inte är helt införstådda med dagens klimatfrågor kanske kan hitta en första utgångspunkt här. Vårt projekt är inte ens nära det extrema allvar som finns i de främsta klimatfrågorna, men det speglar att människan ekologiska avtryck inte är att leka med. Att även det JAG gör påverkar vår planets mående. Det JAG gör kanske inte kommer leda till ekosystemens utrotning, till vattenbrist eller till epidemier, men det VI gör kommer.

Vad visade då resultaten? Enligt VA Syd bör vi varken vara glada eller ledsna, fastän det sista snarare beror på storleken av undersökningen och det begränsade underlaget, än att vi skulle vara ”helt okej” på att ta hand om vår planet och by. Veberödsbäcken rinner til lslut ut i Kävlingeån och man har t.ex. inte gjort någon bedömning huruvida vattnet som kommer från oss påverkar kvalitén i ån. Man kan dock se, utifrån mätningarna vi gjort i Veberöd, att halten av vissa föroreningar ökar. Här kommer svaret från VA Syd:

”Eftersom det bara är prov från två tillfällen, och man vet att halten av olika föroreningar i dagvatten kan variera väldigt mycket så är det svårt att dra några slutsatser från denna begränsade provtagningen. Men de prover som gjorts visar en tendens att halten av zink ökar i vattnet efter samhället i förhållande till halten innan samhället. Zink är en förorening som framförallt sprids i samhället från bildäck och zink- och galvaniserad plåt, men kommer även från bilars bromsbeläggning, biltvätt och sprids som luftförorening (s.k. atmosfärisk deposition). Eftersom trafiken är mer koncentrerad i ett samhälle, och det ofta också finns olika zinkmaterial i staden (kan ex finnas i lyktstolpar och vägräcken) så kan man förvänta sig att samhället bidrar med viss ökad mängd zink, och detta följer med regnvattnet ut till våra vattendrag.

Den gjorda provtagningen visar inte någon ökning av mängden nickel i vattnet från Veberöds samhälle. För koppar, bly, kadmium och krom har vi inte fått några jämförbara värden eftersom rapporteringsgränsen för de analysmetoder vi använt ligger över halten som var i vattnet.

Provtagningen visar också att halten av fosfor ökar vid regn, både innan samhället och ytterligare en del efter samhället. Fosfor i regnvattnet kommer från olika gödningsmedel och inom staden kan det också komma från vägar och gräsytor runt vägar, gårdsavfall som löv, från våra husdjur och andra djur i staden och kan eventuellt också finnas i olika rengöringsmedel som används för att tvätta ytor. Vi ser också att det organiska innehållet ökar vid nederbörd vilket samspelar med fosforhalten. Denna ökning kan också bero på ökad omrörning i bäcken och inte bara tillförsel från land.”

Vi har dessutom fått lite tips från VA Syd på vad vi kan göra för att förhindra ovanstående, vilka jag kommer presentera här. Först har vi klassikern, nämligen att alltid ta det lite roligare och mer effektiva alternativet: cykla, gå och åk kollektivt! Passa på att få in dagens motion i något du ändå måste göra. Passa på att lära känna någon ny på bussen, läsa en bok eller bara sluta ögonen. Nästa tips gäller biltvättning – gå till en tvättanläggning! Inte bara är det bättre för miljön, utan tvättanläggningen har onekligen coolare och roligare verktyg än du själv har hemma. Det tredje tipset berör gödslingen av gräsmattan, som bör begränsas men allra helst undvikas överhuvudtaget. Visst är en grön gräsmatta trevlig och så, men en grön planet är bra mycket trevligare. Tips nr fyra, släng inte ditt skräp på gatorna (i Veberöd kommer nämligen varje liten grej ut i Veberödsbäcken). Släng dem i soptunnor – du kan till och med starta en liten tävling med dina kompisar. Varje skräp som slängs i en soptunna räknas som en poäng. Om skräpet dessutom källsorteras räknas det som två. Förloraren efter varje månad måste göra något ni kommit överens om, bjuda på en fika, swisha valfri summa till valfri naturrättsförening eller helt enkelt bara gotta sig i att vara en förlorare för kommande månad. Sist men inte minst kan du försöka ta hand om regnvatten själv, på din egen tomt! Du kan läsa mer om hur du gör detta här. Självklart finns det mycket mer man kan göra. För er som har svårt att komma igång, se det som något roligt, något smart eller något annat som får dig motiverad.

Här har ni det, hyfsat svart på vitt. Veberöd kan med andra ord vara en minusby, som lämnar jorden i ett lite sämre skick, lite tristare och lite närmare slutet. Det är kanske dags att agera nu?

/Linn Malmgren

Ps. här kommer en till ogenerad uppmaning. Är du i åldern ”ungdom/barn” (tyvärr inte självdefinierat, ca 10-24 år) är du välkommen att gå med i vår förening, Unga smarta byar. Åldern är inte det viktigaste utan framförallt ser vi att du vill engagera dig. Vi träffas med jämna mellanrum, diskuterar Veberöds framtid och hållbarhetsfrågor. Besök vår hemsida här

Kathrine Rasmusson och Barbara Jackowicz- Korczynska på VA Syds laboratorium.
Nu bygger vi 3D av byn

Nu bygger vi 3D av byn

Äntligen har vi kunnat göra en 3D-modell av Veberöds centrum! Spännande för oss, men vad kan man egentligen använda modellen till?

Jo bilder är alltid lättare att förstå än text och ska man utveckla byns centrum eller visa hur fort bilar kör eller hur rent vatten är… ja då kan man visa detta i en 3D-modell istället. Mycket lättare att förstå och man kan också göra förslag på hur ett hus istället skulle kunna se ut.

Detta är vad vi hoppas, ska kunna bli en spännande utveckling för vår engagerade by!

/ jan malmgren

Tim Malmgren, som studerar på högskolan i Halmstad startar upp drönaren som långsamt tar bilder över centrala delar av byn. Alla foton sätts sedan ihop till en modell som kan roteras och zoomas i alla vinklar.
Vårt vattenprojekt med VA Syd

Vårt vattenprojekt med VA Syd

Vårt första projekt. Ett riktigt projekt, med riktigt arbete och riktigt resultat. Låt oss börja från början.

Vi har haft många möten där vi bara har diskuterat, fram och tillbaka, ut och in. Tankarna är många och vi har mycket vi vill uppnå. Ändå visste vi att vi behövde börja någonstans. Vatten blev vårt första fokus och kosan styrde oss mot Veberöds-bäcken. Hamnstad eller ej, alla är i kontakt med vatten på fler än ett sätt och det är vårt allas ansvar att se till att hålla det rent och bra. Vatten är trots allt ett väldigt viktigt mänskligt behov. Vi ville därför undersöka vattenkvaliteten i Veberöd. Smutsar vi ner vårt vatten? Hur? Varför? Varför inte?

För att undersöka detta tog vi kontakt med VA Syd som bland annat tillhandahåller oss i Lunds kommun med dricksvatten samt tar hand om vårt avlopps- och dagvatten. VA Syd var mycket glada över att få hjälpa till och vi bokade in ett möte.

Någon vecka senare befann vi oss inne på VA Syds kontor i Malmö. Flera representanter från VA Syd fanns närvarande och presenterade sig själva samt vad de gör i sitt yrke, däribland Irmeli Grongstad (provtagare), Josefin Barup (digitaliseringsstrateg), Camilla Svedén (utredningsingenjör) samt Susanne Johansson (miljöingenjör).

Vi fick oss en genomgång om hur infrastruktur för vatten fungerar, närmare specifikt i Veberöd. För att nämna exempel kollade vi t.ex. på olika dagvattenutflöden – dvs vart diverse brunnar finns och vart vattnet faktiskt tar vägen. Föga förvånande hamnar det mesta i vår kära Veberöds-bäck (den som går utanför Konsum och slingrar sig lite gömt genom hela byn). Även tidigare åtgärder som gjorts diskuterades också, såsom vart man försökt minska översvämningsrisker och liknande.

Vi började därefter att diskutera tillsammans med VA Syd, specifikt med Irmeli som skulle hjälpa oss med själva provtagningen av vattnet. Efter att ha studerat en karta över Veberöd där vatteninfrastrukturen är markerad, valde vi tillsammans lämpliga provtagningsställen. Detta behövdes göras strategiskt. Vi ville ha en plats innan de första riktiga dagvattenutsläppen från byn, för att först kunna avgöra hur rent det vatten vi får in i byn faktiskt är. Senare ville vi även ha en plats efter det sista riktiga dagvattenutsläppet för att se i vilket skick vi i byn lämnar vattnet i. Vad händer i resan genom byn?

Platser valdes och ett datum sattes några dagar senare för när Irmeli skulle möta upp oss i Veberöd och demonstrera samt hjälpa oss göra den första provtagningen. 

Dagen för provtagningen började med en frukost. Irmeli hade tagit med sig en del papper för oss att kika på, både protokoll som skulle fyllas i samt papper på dagvattenstatistik. Därefter åkte vi ner till vår första provtagningsplats. Irmeli visade oss olika metoder och redskap för provtagningen och vi valde till slut en ganska enkel och klassisk form – där man helt enkelt sticker ner en särskild plastflaska i vattnet. Viktigt att tänka på är att man inte rör upp bottnen av vattendraget samt att man kommer ner en bit under ytan, för att inte endast få med ytpartiklarna (som skulle kunna ge oss ett missledande resultat). Det var också viktigt för oss att notera vilka exakta ställen de första provtagningarna skedde på, för att kunna göra egna provtagningar senare.

Eftersom kvaliteten på vattnet kan variera utifrån många olika faktorer genomförde vi två stycken provtagningar, den sista någon vecka efter den första. Regn är en sådan faktor som skulle kunna påverka resultatet och vi ville därför vänta på de gråa molnen. Under sommaren eller perioder när det är ganska torrt står dagvattenutsläppen väldigt stilla, vilket självklart beror på att det inte kommer så mycket vatten på våra gator och i våra brunnar. När regnet väl kommer spolar den med sig allt som ligger på ytan, t.ex. däckpartiklar, vilket leds ner till bäcken. Genom att genomföra två likadana provtagningar under olika väderförhållanden ökar vi sannolikheten för ett mer korrekt resultat. Vi undviker nämligen risken för få ett extremvärde, genom att ha prickat in den dagen då vattnet råkar vara väldigt rent eller väldigt smutsigt.

När vi hade samlat in tillräckligt med vatten skickades detta in till laboratoriet hos VA Syd för analys. Nu väntar vi med stor spänning på resultaten.

/Linn Malmgren

Mer om oss:

Vi som arbetar med projektet i Unga Smarta Byar är Linn Malmgren, Thea Malmgren, Luca Berardi och Tim Malmgren. 

Unga Smarta byar är en förening där alla unga som vill vara med och påverka vår värld att bli hållbar, är väldigt välkomna. Vi har Veberöd som en stor tillgång, där vi faktiskt kan testa projekt i verkligheten och se vad som fungerar. Vill du bli medlem även du, så titta in på vår hemsida HÄR 

VA Syd hemsida hittar du HÄR