Veberöd, Sveriges första Smarta by
för landsbygdsutveckling

Testa dina idéer

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”

Här kan du testa IOT fast på landsbygden som faktiskt är 95% av ytan.

Produktutveckla & forska

I ett område med stort nätverk, minimal byråkrati och stor flexibilitet, kan du få tillgång till att utveckla och forska innan du tar din produkt ut i övriga landet.

Produkter & lösningar

I samarbete med de främsta företagen, erbjuder vi produkter och tjänster som löser problem på landsbygd på ett nytt sätt.

IOT på landsbygden

IOT – Internet of Things. Helt enkelt hur teknik och sensorer kan kopplas ihop för att skapa mervärden. Ofta tänker man på städer… men varför inte tänka landsbygd?

På landsbygden finns kreativitet, lugn, natur… en värld som kan påverka teknikutveckling att tjäna oss människor istället för att skapa stress. En grön värld som kan göra teknik mer grön.

Våra partners

Att utveckla landsbygden och se vad egentligen Smarta Byar är och kan vara, är inget man gör ensam. Det sker bara genom engagemang och rätt partners! Vi vill göra Veberöd till en by där den senaste tekniken kan nyttjas och där människan kommer främst. En by som redan har stort engagemang och som vi hoppas kan vara en by som kan vara en modell för landsbygdsutveckling i hela Sverige.

Kontakta oss

Har du funderingar om vad smartabyar är eller vill ha hjälp, är ni alltid välkomna att kontakta oss.
Enelyckan 701 – 247 96 Veberöd
0708-446699

jan@veberod.nu