Veberöd, Sveriges första Smarta by
för en hållbar landsbygd

Testa dina idéer

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”

Här kan du testa och genomföra idéer på landsbygden som kan göra vår värld mer hållbar.

Produktutveckla & forska

I ett område med stort nätverk, minimal byråkrati och stor flexibilitet, kan du få tillgång till att produktutveckla och testa idéer för en hållbar landsbygd.

Produkter & lösningar

I samarbete med de främsta företag, kommuner, skolor, engagerade… testar och löser problem på landsbygd på ett nytt sätt.

Hållbar by - Hållbar värld

Som alla vet har vi ett jordklot och vi måste tänka om, för att det ska hålla. Syftet med Smarta Byar är att samla kompetenser som tillsammans vill vara med och göra en hållbar by. För kan vi göra en hållbar by… då kan vi göra en hållbar värld!

Ungdomar, skolor, företag, kommuner… alla är välkomna i vårt projekt för en hållbar by.

 

IOT på landsbygden

IOT – Internet of Things. Helt enkelt hur teknik och sensorer kan kopplas ihop för att skapa mervärden. Ofta tänker man på städer… men varför inte tänka landsbygd?

På landsbygden finns kreativitet, lugn, natur… en värld som kan påverka teknikutveckling att tjäna oss människor istället för att skapa stress. En grön värld som kan göra teknik mer grön.

Landsbygdutveckling

Över 90% av Sverige är landsbygd. Här finns otroliga resurser och kompetens som får hela Sverige att fungera. Teknik är spännande, men det handlar om människor i slutändan. Landsbygd fungerar helt enkelt lite annorlunda än städerna. Detta återspeglar sig i hur vi kommunicera, investerar, bygger mm.

Landsbygden har andra värden som lugn, kreativitet mm som bidrar till att hela samhället fungerar.

Ihop med partnerskap, teknik och en vilja att lyssna på människor lokalt, kan landsbygd få en renässans.

Våra partners

Att utveckla landsbygden och se vad egentligen Smarta Byar är och kan vara, är inget man gör ensam. Det sker bara genom engagemang och rätt partners! Vi vill göra Veberöd till en by där den senaste tekniken kan nyttjas och där människan kommer främst. En by som redan har stort engagemang och som vi hoppas kan vara en by som kan vara en modell för landsbygdsutveckling i hela Sverige.

Kontakta oss

Har du funderingar om vad smartabyar är eller vill ha hjälp, är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Enelyckan 701 – 247 96 Veberöd

0708-446699

jan@veberod.nu

Smarta byar